Odwiedź nas

 

A: Grunwaldzka 519c/2

62-064 Plewiska

T: 509 309 343

E: biuro@mwpodatki.pl

Copyright 2014 Marta Włudarczak

Tworzenie stron internetowych Warszawa

 

Biuro Rachunkowe

48 509 309 343

RZETELNOŚĆ

SKUTECZNOŚĆ

NOWOCZESNOŚĆ

WSZECHSTRONNOŚĆ

FACHOWOŚĆ 

Co nas wyróżnia?

AKTUALNOŚCI

17 października 2021
MF doprecyzował w interpretacji ogólnej katalog wydatków na cele mieszkaniowe. Podatnicy, którzy
17 października 2021
Emeryci oprócz pobieranej z ZUS emerytury często otrzymują z zakładu również inne
Zalety i wady  poszczególnych form opodatkowania
20 listopada 2015

Zalety i wady wyboru poszczególnych form opodatkowania:

 

Skala podatkowa  18%, 32%

 

Zalety: 

 

-możliwe jest obniżanie przychodów o koszty poniesione w celu ich uzyskania,

 

-dochód przed opodatkowaniem może być pomniejszany o straty z lat ubiegłych poniesione z działalności gospodarczej oraz o inne odliczenia,

 

-stosuje się kwotę zmniejszającą podatek,

 

-możliwe jest korzystanie z odliczeń od podatku, np. z tytułu tzw. ulgi prorodzinnej,

 

-na określonych warunkach dochody można rozliczyć łącznie z dochodami małżonka lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci

 

Wady:

 

-przychody osiągnięte z działalności gospodarczej łączy się i rozlicza wraz z przychodami osiągniętymi z innych źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej; spowoduje to zwiększenie stawki podatku z 18% na 32%, gdy suma dochodów przekroczy kwotę 85.528

 

Podatek liniowy 19%

 

Zalety:

 

-możliwe jest obniżanie przychodów o koszty poniesione w celu ich uzyskania,

 

-stawka podatku jest stała bez względu na wysokość osiągniętego dochodu,

 

-obowiązuje zasada niełączenia dochodów opodatkowanych liniowo z innymi dochodami, dzięki czemu dochody opodatkowane stawką liniową nie wpływają na podwyższenie z 18% do 32% stawki podatku od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej,

-osiąganie dodatkowo dochodów ze źródeł opodatkowanych według skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym daje możliwość korzystania z ulg i obniżek, które nie mają zastosowania do dochodów lub podatku rozliczanego stawką liniową

 

Wady:

 

-

- stosowanie tej formy opodatkowania wyłącza prawo rozliczenia dochodów osiągniętych ze źródeł opodatkowanych według skali podatkowej łącznie z dochodami małżonka lub w sposób określony dla osób samotnie wychowujących dzieci,

 

 

- od podstawy opodatkowania podatkiem liniowym można odliczać wyłącznie straty poniesione z działalności gospodarczej w latach ubiegłych, opłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie społeczne podatnika lub osoby współpracującej (krajowe i zagraniczne) oraz wpłaty dokonane w roku podatkowym na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,

-

 

-od podatku obliczonego przy zastosowaniu stawki liniowej można odliczać wyłącznie opłacone w roku podatkowym (w kraju lub za granicą) składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

Zalety:

 

 

-

uproszczony sposób prowadzenia ewidencji podatkowej,

 
- stawki ryczałtu są niższe od stawki podatku liniowego oraz stawek właściwych dla opodatkowania według skali podatkowej

 

 
Wady:
 
-niezależnie od tego z jakimi kosztami wiąże się prowadzona działalność, podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oblicza się od przychodu niepomniejszonego o koszty jego uzyskania,
 
-stosowanie opodatkowania w tej formie wyklucza możliwość rozliczenia dochodów osiągniętych w roku podatkowym ze źródeł przychodów, do których ma zastosowanie skala podatkowa, łącznie z dochodami małżonka lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci
 

Karta podatkowa

 

Zalety

 

-istotne ograniczenie obowiązków ewidencyjnych

 

- możliwość precyzyjnego określenia wysokości podatku płaconego na dany rok,

 

- możliwość zrzeczenia się karty podatkowej w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie zastosowania karty podatkowej lub decyzji zmieniającej wysokość podatku dochodowego

 

Wady:

 

-podatek podlega zapłacie niezależnie od faktycznych dochodów

 

-opłacanie karty podatkowej skutkuje utratą prawa do rozliczenia dochodów osiągniętych w roku podatkowym ze źródeł przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, łącznie z dochodami małżonka lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, 

 

-przy braku dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, podatnicy nie mają możliwości stosowania żadnych odliczeń od dochodu i podatku, z wyjątkiem składki na ubezpieczenie zdrowotne

 
 
 
Źródło: Gofin