Odwiedź nas

 

A: Grunwaldzka 519c/2

62-064 Plewiska

T: 509 309 343

E: biuro@mwpodatki.pl

Copyright 2014 Marta Włudarczak

Tworzenie stron internetowych Warszawa

 

Biuro Rachunkowe

48 509 309 343

RZETELNOŚĆ

SKUTECZNOŚĆ

NOWOCZESNOŚĆ

WSZECHSTRONNOŚĆ

FACHOWOŚĆ 

Co nas wyróżnia?

AKTUALNOŚCI

17 października 2021
MF doprecyzował w interpretacji ogólnej katalog wydatków na cele mieszkaniowe. Podatnicy, którzy
17 października 2021
Emeryci oprócz pobieranej z ZUS emerytury często otrzymują z zakładu również inne
Upływa termin zgłoszenia zmiany urzędu skarbowego
29 września 2016

Wiele firm, w związku z osiąganymi przychodami, zmieni od przyszłego roku urząd skarbowy - ze zwykłego na wyspecjalizowany albo odwrotnie. Fakt ten trzeba zgłosić poprzez złożenie zawiadomienia. Termin dopełnienia niezbędnych formalności upływa 17 października 2016 r.

 

 

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują m.in. firmy osiągające wielomilionowe przychody. Mowa o osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których roczny przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług wynosi równowartość co najmniej 5 mln euro. Przychód przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego na koniec roku podatkowego przez NBP. Podmioty spełniające te kryteria przechodzą do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego z początkiem drugiego roku następującego po roku, w którym osiągnęły przychód przekraczający wymagany pułap.

 

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe przejmą z dniem 1 stycznia 2017 r. obsługę podatników, którzy przychód przewyższający równowartość 5 mln euro uzyskali w 2015 r. Kryterium to jest spełnione w przypadku firm, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, jeżeli w ubiegłym roku uzyskały przychód większy niż 21.307.500 zł (według kursu euro na 31 grudnia 2015 r. wynoszącego 4,2615 zł/euro). Podstawą niezbędnych ustaleń jest zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Fakt zmiany urzędu skarbowego trzeba zgłosić poprzez złożenie w obecnym urzędzie skarbowym zawiadomienia (druk jest dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa). Termin dopełnienia tych formalności upływa 17 października 2016 r.

 

Spadek przychodów poniżej wymaganego limitu utrzymujący się przez dwa kolejne lata podatkowe powoduje natomiast wyłączenie z kategorii podatników obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Konsekwencją jest przejście do zwykłego urzędu skarbowego. Zmiana dokonuje się z początkiem drugiego roku następującego po roku, w którym doszło do wykluczenia z grona dużych podatników. Firmy obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe przechodzą od 1 stycznia 2017 r. do zwykłych urzędów skarbowych, jeżeli nie miały wymaganego przychodu w 2013 r. i 2014 r. Zawiadomienie o zmianie trzeba złożyć w obecnym urzędzie skarbowym do 17 października 2016 r.