Odwiedź nas

 

A: Grunwaldzka 519c/2

62-064 Plewiska

T: 509 309 343

E: biuro@mwpodatki.pl

Copyright 2014 Marta Włudarczak

Tworzenie stron internetowych Warszawa

 

Biuro Rachunkowe

48 509 309 343

RZETELNOŚĆ

SKUTECZNOŚĆ

NOWOCZESNOŚĆ

WSZECHSTRONNOŚĆ

FACHOWOŚĆ 

Co nas wyróżnia?

AKTUALNOŚCI

17 października 2021
MF doprecyzował w interpretacji ogólnej katalog wydatków na cele mieszkaniowe. Podatnicy, którzy
17 października 2021
Emeryci oprócz pobieranej z ZUS emerytury często otrzymują z zakładu również inne
Ułatwienia w zapłacie zaległych składek ZUS
18 listopada 2015

Jeżeli płatnik składek ze względu na swoją trudną sytuację, np. ekonomiczną, wie, że nie będzie w stanie opłacić składek ZUS, może skorzystać z rozłożenia należności składkowych na raty lub odroczenia terminu ich płatności. Od 1 grudnia 2015 r. zawarcie umowy z ZUS w tej sprawie będzie łatwiejsze i obejmie całość zadłużenia płatnika również w części finansowanej przez ubezpieczonych.

Do 30 listopada 2015 r. ulgi dotyczyły jedynie należności z tytułu składek finansowanych przez płatnika składek. Nie dotyczyły one natomiast składek finansowanych przez ubezpieczonego, który nie jest płatnikiem składek, a które są potrącane z jego wynagrodzenia. Płatnik, który chciał skorzystać z ulg, przed zawarciem umowy z ZUS musiał zapłacić składkę finansowaną przez ubezpieczonego. Było to niejednokrotnie niemożliwe dla płatnika znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej i pozbawiało go prawa do skorzystania z ulg. Od 1 grudnia 2015 r. płatnik nie będzie musiał najpierw opłacić w ZUS składek w części finansowanej przez ubezpieczonego, aby skorzystać z ulg.Umowa z ZUS o odroczenie czy rozłożenie należności składkowych na raty obejmie bowiem całość należnej składki ZUS, w tym w części finansowanej przez ubezpieczonego.

 

Rozłożenie na raty całego zadłużenia

Od 1 grudnia 2015 r. płatnicy mogą złożyć wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności całego zadłużenia wobec ZUS.

Wnioski o skorzystanie z układu ratalnego można składać wykorzystując różne formy:

 • p i s e m n i e – za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej bądź osobiście w każdej jednostce ZUS,
 • u s t n i e do protokołu (w jednostce ZUS) – protokół powinien być podpisany przez Ciebie oraz przez pracownika ZUS, który go sporządził,
 • e l e k t r o n i c z n i e – z pomocą portalu pod adresem pue.zus.pl, który jest częścią Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE),
 • t e l e f o n i c z n i e – za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej (COT): 801 400 987 – z telefonów stacjonarnych, 22 560 16 00 – z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Aby złożyć wniosek w tej formie, musisz mieć profil na platformie PUE.
 •  
 • Kiedy ZUS może odmówić rozłożenia zadłużenia na raty?
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych może  odmówić rozłożenia zaległości  na raty, gdy:

 • - mimo obowiązku, przedsiębiorca nie będzie opłacał składek bieżących należnych po dniu złożenia wniosku,
 • -z historii dotychczasowej współpracy wynika, że podejmowane przez przedsiębiorcę działania związane z posiadanym zadłużeniem nie miały na celu jego spłaty, a jedynie były działaniami „na zwłokę”,
 • -pomimo wyrażanych dotychczas zgód na spłatę zadłużenia w ratach, przedsiębiorca nie dotrzymał warunków spłaty.
 •  

 • Jeśli  ZUS odmówi przedsiębiorcy udzielenia ulgi, to może on w ciągu 7 dni zakwestionować sposób rozpatrzenia tej sprawy, i wtedy wniosek może zostać ponownie rozpatrzony. 

 • Źródło: Inforlex, ZUS