Odwiedź nas

 

A: Grunwaldzka 519c/2

62-064 Plewiska

T: 509 309 343

E: biuro@mwpodatki.pl

Copyright 2014 Marta Włudarczak

Tworzenie stron internetowych Warszawa

 

Biuro Rachunkowe

48 509 309 343

RZETELNOŚĆ

SKUTECZNOŚĆ

NOWOCZESNOŚĆ

WSZECHSTRONNOŚĆ

FACHOWOŚĆ 

Co nas wyróżnia?

AKTUALNOŚCI

17 października 2021
MF doprecyzował w interpretacji ogólnej katalog wydatków na cele mieszkaniowe. Podatnicy, którzy
17 października 2021
Emeryci oprócz pobieranej z ZUS emerytury często otrzymują z zakładu również inne
Nowości w podatku VAT od 2015 roku- w pigułce
29 grudnia 2014

 

 

Kasy fiskalne 2015 rok  

 

Znaczna część czynności, która dotychczas nie musiała być ewidencjonowana na kasie fiskalnej, od 2015 roku zobowiąże do instalacji kasy i rejestrowania dostaw i usług za jej pomocą. Zmiany dotyczą m.in. dostaw perfum, usług prawnych, świadczeń z niewielką ilością kontrahentów.

 

 

Sprowadzanie pojazdów taniej o 160 zł - bez VAT-24 i VAT-25

 

Od nowego roku nie będzie trzeba składać wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (VAT-24), a organ podatkowy nie będzie zobowiązany wystawiać zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (VAT-25).

 


 

 

 

 

 

 


Brak obowiązku zgłoszeń VAT-R - taniej o 170 zł

 

Opłata skarbowa w kwocie 170 zł obejmowała wydanie poświadczenia VAT-5 o rejestracji jako ,,podatnika VAT czynnego” lub ,,podatnika VAT zwolnionego”. Od 2015 r. możliwa będzie rejestracja bez obowiązku uzyskania jej potwierdzenia.
 Korekta końcoworoczna VAT na nowych zasadach

 

W fazie projektów pozostaje stworzenie nowego systemu wstępnego uzgadniania z urzędem skarbowym zasad odliczania podatku VAT w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych w działalności mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej z opodatkowania lub niepodlegającej opodatkowaniu).


Odwrotne obciążenie – nowe towary opodatkowane u nabywców

 

Telefony komórkowe, tablety, laptopy – to tylko najbardziej popularne towary, które w ramach procedury odwrotnego obciążenia opodatkowane będą u nabywców towarów.

 

Usługi elektroniczne, nadawcze i telekomunikacyjne - jeden punkt składania rozliczeń

 

Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. W związku z tym wprowadza się nowe zasady ustalania rozliczeń oraz nowy druk VAT-MOSS.

 


Nowe zasady dotyczące ulgi za złe długi

 

Doprecyzowaniu ulegają zasady dotyczące korekty odliczenia VAT w przypadku nierzetelnych płatników. W przepisach regulujących ulgę za złe długi wprowadzona ma być m.in. zasada zgodnie z którą nie trzeba korygować odliczonego podatku w przypadku, w którym dłużnik będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od wskazanego w umowie lub na fakturze terminu płatności.Solidarna odpowiedzialność za długi – zmiana wysokości zabezpieczeń

 

Zmianie ulec ma wartość kaucji gwarancyjnej, która uzależniona ma być od tego, czy podatnik dostarcza paliwa, czy też inne towary wrażliwe. W przypadku dostaw paliw kaucja ma wynieść odpowiednio 1 mln zł (minimalna) i 10 mln zł (maksymalna). Kaucja maksymalna ma chronić nawet w przypadku, gdy kwota VAT od dostaw towarów wrażliwych odchyliłaby się o więcej niż 20% od kwoty stanowiącej jedną piątą podatku należnego przypadającego od wartości zrealizowanej sprzedaży.


 

Niektóre usługi okołofinansowe i okołoubezpieczeniowe będą podlegać VAT

 

W fazie projektów znajduje się zmiana wprowadzająca szerszy zakres usług opodatkowanych VAT. Proponowana zmiana polskich przepisów prowadzić ma do usunięcia zwolnienia z VAT świadczenia usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, stanowiącej odrębną całość nawet w przypadku gdy jest usługą właściwą i niezbędną do świadczenia usługi zwolnionej.